Att tävla utomlands

 

Topp 6 på SM

 

Intresset för att tävla utomlands har växt lavinartat de senaste åren, både bland etablerade och meriterade atleter men även bland mer oprövade förmågor. SBFF:s regler för att kunna söka sanktion för att tävla utomlands är följande.

 

Placering 1-6 Finalplats på SM eller ett landslagsuppdrag ger möjlighet att söka sanktion för att tävla utomlands över en period på följande två kalenderår

 

 

 Ansökan bör skickas in så tidigt som möjligt, dock senast en månad innan tävlingen.

 

För att få sanktion så krävs det att man alltid skickar in en officiell ansökan för tävlingen man ämnar delta i. Formuläret ”Ansökan om sanktion  för att tävla utomlands år 2019 ”  finns här.

 

Vid oklarheter rekommenderas den tävlingsansvarige att kontakta SBFF:s tävlingskommitté för information. Detta dels för att denna ska kunna föra informationen vidare i föreningen samt för att undvika att  atleter i samma förening kontaktar SBFF i olika frågor som deras tävlingsansvarige kan besvara.

 

SBFF säkerställer vid varje ansökan att den tävlande inte har några ouppklarade ärenden gentemot SBFF (obetald licens etc.), att inga övriga eventuella omständigheter föreligger som skulle kunna förhindra ett beviljande av sanktion samt att den tävlande är en bra representant för Sverige.

 

Det är ingen rättighet att få sanktion för att tävla utomlands. Du representerar alltid vårt förbund och Sverige. SBFF förbehåller sig alltid rätten att neka eller bevilja varje enskild sanktion när sådana omständigheter föreligger. Tävlingskommittén är de som beviljar din ansökan.

 

Ansökan Tävla utomlands

Swedish Bodybuilding & fitness federation

Ròdi Bodrug tävlade på Arnolds Classic Barcelona 2016. En god representant för sporten och Sverige.

 

foto: GYM621

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se