Swedish Bodybuilding & fitness federation

En coach skall veta hur man för sig på scen, vad domarna letar efter och se till att den tävlande har med sig rätt utrustning

 

Foto: GYM621

 

Utbildningskommittén

 

Ordförande Carina Isaksson

 

När vår sport blir större måste vår kunskap bli bättre

 

Förbundet har till uppgift att främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitness.

 

Ett sätt att göra detta är genom utbildning. Därför har vi en utbildningskommitté som har till uppgift att stimulerar och ta initiativ till utbildningar som kan främja våra idrotter.

 

Utbildningskommitténs främsta uppgift är att arbeta för vidareutveckling av medlemmarna, domarna och styrelsemedlemmar som alla verkar inom SBFF.

Agendan för den kommande tiden är enligt följande:

 

Under 2017 skall påbörjas en plan för en lämplig antidopingutbildning  som på tillbörligt sätt förmedlas till medlemmarna i SBFF.

 

Kommittén arbetar med att ta fram en SBFF auktoriserad Coachutbildning som sedan ska erbjudas under 2018.
Syfte: Att atleterna skall komma väl förberädda inför och under tävlingsmomentet.

 

Domarutbildning sker kontinuerligt.

 

 

Till sidan om utbildning

 

 

Utbildningskommittén

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se