Swedish Bodybuilding & fitness federation

Tävlingskommittén

 

Jörgen Nilsson/Eddie Bergkvist/Tina Lemor

 

Att se, leda och rekomendera de bästa. Vi vill ge ett tips till dig som ingår i Landslaget eller om du tävlar på egen hand i någon internationell tävling, du representerar alltid Sverige.

 

Tävlingskommitteens uppgift är att ta ut landslag till mästerskap, sanktionera atleter för internationella tävlingar samt informera och hålla medlemmar uppdaterade vad gäller mästerskap och internationella tävlingar.

 

Uttagningarna till de aktuella mästerskapen sker efter de kval och sanktionsregler som är gällande. Särskilda fall kan alltid uppstå och undantag från kvalregler avgörs av kommittén.

 

Tävlingskommittén rekommenderar de atleter de anser kunna prestera på aktuellt mästerskap och som är goda representanter för sporten och Sverige.

 

Från vänster syns: Tina Lemor, Jörgen Nilsson och Eddie Bergkvist (tävlingskommittén) landslagscoachen Jojje Lemor

foto: GYM621

____________________________________________________

 

Viktiga länkar

 

Landslaget

 

Tävla utomlands

 

tavlingskommitten@ifbbsweden.se

 

 

 

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se