Swedish Bodybuilding & fitness federation

Styrelsen

SBFF:s Styrelse 2019

 

 

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang nationellt samt internationellt. Styrelsen ska verka för ändamålet dvs. främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitnessidrotten.

Jeanette Stenholm

Kassör

jeanette@ifbbsweden.se

Helena Hjorth

Ledamot

helena@ifbbsweden.se

Susanne Johansson

Ordförande

susanne@ifbbsweden.se

Maria Johansson

Sekreterare

maria@ifbbsweden.se

Yosef Asmar

Suppleant

josef@ifbbsweden.se

 

Jonni Durlind

Vice ordförande

jonni@ifbbsweden.se

Carina Isaksson

Ledamot

carina@ifbbsweden.se

Tobba Mark.

Ledamot

tobba@ifbbsweden.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se