Swedish Bodybuilding & fitness federation

Styrelsen

SBFF:s Styrelse 2018

 

 

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang nationellt samt internationellt. Styrelsen ska verka för ändamålet dvs. främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding samt fitnessidrotten.

Susanne Johansson

Ordförande

susanne@ifbbsweden.se

Magnus Branzén,

Ledamot

magnus@ifbbsweden.se

Rachid Misk

Ledamot

rachid@ifbbsweden.se

Aron Persson

Sekreterare

aron@ifbbsweden.se

Semiran Dag,

Suppleant

semiran@ifbbsweden.se

 

Ewa Wodmar

Kassör

ewa@ifbbsweden.se

Carina Isaksson

Ledamot

carina@ifbbsweden.se

Perra Axelsson.

Suppleant

perra@ifbbsweden.se

huvudsponsor

samarbetspartners

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se