Swedish Bodybuilding & fitness federation

Styrelsen

SBFF:s Styrelse 2020

 

 

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang nationellt samt internationellt. Styrelsen ska verka för ändamålet dvs. främja, stimulera och utveckla, samt administrera bodybuilding och fitnessidrotten.

Göran Nilsson

Ordförande

goran@ifbbsweden.se

 

Kenneth Johansson

Ledamot

kenneth@ifbbsweden.se

Maria Johansson

Sekreterare

maria@ifbbsweden.se

Carina Isaksson

Vice ordförande

carina@ifbbsweden.se

Jeanette Stenholm

Kassör

jeanette@ifbbsweden.se

Sharam Daneshmad

Ledamot

sharam@ifbbsweden.se

Martin Ekelund Troive

Ledamot

martin@ifbbsweden.se

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se