Att tävla

 

För att kunna tävla måste du:

 

1. Vara medlem i en förening som är

ansluten till SBFF.

 

2. Betalt din tävlingslicens.

 

3. Förstå och läst igenom Tävlingsreglerna, SBFF:s reglemente om bestraffning,

Code of Etics och RF:s reglemente

om doping.

 

4. Du eller din förening anmäler dig till tävlingen.

 

5. På tävlingsdagen vid inregistrering har du rätt tävlingsutrustning, Legitimation och din blåa bok med dig.

Discipliner

 

Inom vår sport kan du tävla i olika discipliner. Herrarna har sina grenar och Damerna sina. I grenen par skall det naturligtvis vara en tjej och en kille.

 

Herrar

 

  • Bodybuilding
  • Classic Bodybuilding
  • Men´s Physique
  • Classic Physique

 

Damer

 

  • Bikini Fitness
  • Wellnes Fitness
  • Bodyfitness
  • Women´s Physique
  • Athletic Fitness

 

Varje disciplin är uppdelad efter vikt eller längd, förutom Classic Bodybuilding där man efter sin längd inte får väga för mycket

 

 

Reglementen

 

För tävling i Bodybuilding eller Fitnessporterna gäller IFBB, EBFF tävlingsregler.

SBFF förhåller sig också till regler i tillämpliga delar, i föreskrifter och tävlingsregler och

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar samt av dessa organ fattade beslut. Förbundet ska

följa World Anti Doping Agency, WADA:s, regler och direktiv.

Swedish Bodybuilding & fitness federation

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se