Swedish Bodybuilding & fitness federation

Om revidering av budget

Styrelsen

 

Kära medlemmar och atleter, samt övriga som hittat till vår hemsida :-)

 

Vi har haft en tuff tid och kommer även ha så i höst...

 

Vi från styrelsen vill räta ut en del frågetecken som blivit då vi efter extrainkallat möte beslutat att revidera vår tidigare budget gällande landslagsläger och eventuella landslagsresor i höst.

 

Corona-pandemin skördar som vi vet massor av offer, vilket också får konsekvenser för företag och organisationer runt om i hela världen. Vi inom IFBB-sfären är på inget sätt undantag till det.

 

Som förbundsorganisation har vi tre olika intäktskällor: sponsorer, avgifter (sanktionsavgifter från tävlingsarrangörer och licensavgifter från våra tävlande, föreningar och domare) samt intäkter från SM (startavgifter och intäkter från biljetter, utställare och sponsorer).

 

I dagsläget är i princip alla dessa intäkter avstängda.

 

  • Inga tävlingar har genomförts under våren, därmed kommer få sanktionsavgifter in, samt att de som kommit in kommer att gälla för 2021. (Dessa intäkter uteblir 2021)
  • Inga atleter har haft möjlighet att tävla under våren, och få löser sin tävlingslicens, samt att de som betalat sin licens kommer att gälla för 2021. (Dessa intäkter uteblir 2021)
  • Inga företag kan därmed räkna med exponering eller uppmärksamhet, varför sponsorintäkterna i år uteblir till större andel.
  • SM, om det nu blir av, kommer som reglerna just nu ser ut tvingas genomföras utan publik. Därmed blir biljettintäkterna noll, sponsorer och utställare lär knappast stå i kö för att få vara med då, och för de tävlande lär sannolikt ett SM under dessa premisser inte stå överst på önskelistan.

 

Vi räknar därför med att vi under 2020 kommer ha minimalt med intäkter, samt att flertalet intäkter även ska täcka 2021.

 

Därför tvingas vi som organisation göra vissa prioriteringar och omfördelningar.

 

Vi måste tänka långsiktigt och visa omsorg för ALLA medlemmar och rusta oss för framtiden.

 

Faktum är att det inte finns någon som kan lämna klara besked om när världen som vi känner den kan återvända. Många verkar ha landat i föreställningen att allt vad Corona heter såklart ska vända nu i höst, och att alla verksamheter redan mot slutet av året ska kunna återgå till det normala igen. Men vi vet inte. Och att 2021 då skulle kunna förbli helt opåverkat av detta förefaller därmed naivt. Och då blir vårt ansvar mot den långsiktiga verksamheten än större.

 

SBFF beslutade att lämna 50% bidrag till de landslagsatleter som fortsatt väljer att åka på höstens mästerskap (om de nu blir av), vilket är mer än de andra nordiska länderna gör. Vi lämnade också besked i god tid till berörda, så möjlighet att söka ytterligare sponsorbidrag från andra aktörer i branschen kan förberedas (vilket är kutym för oss som minns 2000-talet, när alla atleter tvingades betala både resa och boende själva för att åka på EM och VM).

 

Landslagslägret var tänkt som en uppstart till höstens internationella mästerskap, och som ett sätt att samla hela den uttagna truppen under en helg. Lägret budgeterades ursprungligen till 105 000 SEK, vilket under normala omständigheter sannolikt är rimligt, men i dagsläget måste vi minska utgifter och lägret erbjöds en summa av 40-45 000 SEK, vilket skulle räcka om man valt att minska arvoden och återanvända material från föregående år.

 

Tyvärr blev detta inte genomförbart, (vi har dock en förhoppning om att det återupptas och genomförs) då mycket redan var bokat och bestämt och vår nya stramare budget för att klara av året kom sent, på grund av det först är nu vi verkligen kan se resultaten för året.

 

Inom styrelsen har vi sedan mars inte belastat kassan alls. Alla styrelsemöten har genomförts via telefon/Skype, för att minimera resor, konferensrum och eventuella övernattningar. Självfallet har all vår nedlagda tid också skett utan arvode.

 

Vi har stora förhoppningar att vi kommer att kunna genomföra SM i samband med Luciapokalen. Vi hoppas också att detta kommer att ge ytterligare licenspengar, samt startavgifter som stärker SBFF-kassan.

Vi i SBFF arbetar aktivt för sponsorsavtal, utanför de vanliga sponsorerna, samt för att säkra upp och planera för 2021.

 

Vi behöver se livet från ljusa sidan! Bättre tider kommer. Tillsammans står vi starka:-)

 

 

Ordförande / vice ordförande samt övriga styrelsemedlemmar önskar er alla en fortsatt fin sommar!

 

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se