Swedish Bodybuilding & fitness federation

Licens- och medlemsavgifter

Styrelsen

 

Vi får en del frågor om hur vi hanterar redan inbetalda licens- och medlemsavgifter nu när hela vårsäsongen gått om intet på grund av den rådande Corona-pandemin.

 

Vår hållning är följande:

 

Generellt löper alla våra licens- och medlemsförhållanden per helår. När man löser en tävlingslicens så gäller den licensen hela det aktuella kalenderåret.

 

I dagsläget är fortfarande samtliga hösttävlingar alltjämt aktuella.

 

Därför har vi beslutat:

 

  • Alla tävlande som redan nu löst sin licens för 2020, men som av ovan nämnd anledning väljer att inte tävla i år, får sin licens för 2021 kostnadsfritt.

 

Samtidigt har vi också beslutat följande:

 

  • Den tidigare administrationsavgiften om 1000:-, vilken tillkom om man löste sin tävlingslicens efter den 31 maj, utgår helt i år. Avgiften under 2020 är med andra ord densamma oavsett när under året man väljer att lösa sin licens.

 

Styrelsen SBFF

 

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se