Swedish Bodybuilding & fitness federation

ANGÅNDE CORONAVIRUSET

Atleter, delegater, arrangörer;

 

 

 

Vi i SBFF:s styrelse kan i dagsläget endast följa de rekommendationer som Folkhälsoinstitutet uppdaterar dagligen.

 

Vi lyssnar även på hur RF agerar i frågan och följer naturligtvis de rekommendationer som regering och riksdag ger.

 

Vi följer den dagliga rapporteringen och uppdaterar oss med ny information.

Vi vill inte påverka i fel riktning, vare sig att sporten drabbas av uteblivna arrangemang men inte heller att folk insjuknar på grund av felaktiga beslut.

 

Vi måste sakligt grunda våra beslut på att säkra upp för att ingen ska drabbas, vare sig på tävling inrikes eller utrikes.

 

Vi måste sakligt grunda våra beslut för att minimera risken för smittspridning och nya sjukdomsfall.

 

En rekommendation till samtliga är att följa nyhetsrapporteringen med råd och beslut och som vi också gör.

 

Arrangörer har ett ansvar för sin sanktionerade tävling att den genomförs enligt rekommendationer. SBFF är ytterst ansvarig för sanktionen och att den efterlevs.

 Vi kan inte i dagsläget säga vilken eller vilka tävlingar som kan avhållas utan måste utgå från de rekommendationer som dagligen sker och där vi uppdaterar er med information i bästa möjliga mån.

 

Vi äger alla ett samhällsansvar hur vi agerar så att inte smittspridning ökar eller förvärras.

 

Tilläggas skall att den enda tävling SBFF äger är SM, där styr vi själva utefter de restriktioner som gäller då och där, i övriga tävlingsarrangemang är det via kommunikation från övriga arrangörer till SBFF.

 

En enhällig förhoppning från hela styrelsen är att detta ska få en positiv vändning för alla inblandade!

 

 Vänligen,

 Styrelsen Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se