Swedish Bodybuilding & fitness federation

Shawn Rhoden dycker upp på SM

 

Gästposör i högsta klass

Ledaren september 2017

Ordförande: Niclas Strömqvist

 

Då har sommaren övergått till höst och även om vädrets makter varit lynniga så är det kanske vad en svensk sommar inte allt för sällan har att erbjuda, som en frustrerad meteorolog påpekade när hon fick frågan av en reporter..

 

Jag hoppas att ni alla haft möjlighet till avkoppling och samvaro med nära och kära samt gett kroppen möjlighet till återhämtning mellan träningspassen vilka förhoppningsvis inte uteblivit under dessa sommarmånader. Nu står tävlingssäsongen inför dörren och SM är bara några dagar bort när detta publiceras, många är ni som dietat och slitit hårt under sommaren. Jag kan bara önska er alla stort lycka till!

Svenska Mästerskapen kommer bli minnesvärt då mycket är nytt. Vi har en helt ny arena, alla grenar och klasser avhålls på ett och samma SM plus sidoarrangemang och en hel del övrigt att erbjuda – inte minst då vi har en gästposör av allra högsta klass i Shawn Rhoden. Detta går helt enkelt inte att missa. Styrelsen och dess kommittéer har lagt oerhört mycket arbete på att återge SM den status som ett Svenskt Mästerskap bör och ska inneha, det är också så det kommer förbli.

Mycket kraft, energi och fokus har lagts på detta SM som sagt, dock har övrigt arbete inte för den skull legat nere utan där har mycket hänt och mycket är på gång.

Stadgar, reglementen, strategi samt strukturen som helhet ges en behövlig översyn, mycket är redan gjort även om mycket kvarstår. Vi arbetar med att bli mer informativa både via hemsida men även på sociala medier.

IFBB:s engelska reglementen och regler för de olika grenarna översätts till svenska och kommer publiceras allt eftersom. Sanktioner, licenshantering och kvalregler ges även de en översyn.

Domarna har haft en konferens där Pavel Filleborn, ordförande i IFBB:s domarkommitté, var inbjuden och höll ett mycket givande och lärorikt seminarium under dag två. Dag ett gav ordförande för den svenska domarkommittén, Kenneth Willström, samt inbjudna talare en genomgång av bedömning, förfaringssätt, anatomi samt diskussioner beträffande etik och moral. Detta är uppskattat och till gagn för våra atleter vilka ska ges en rättvis och objektiv bedömning kopplad till nuvarande reglementen.

Jag ser nu fram emot SM, Rhoden och kommande tävlingar, nationella som internationella. Vi har atleter av högsta klass på kommande VM-tävlingar vilket kommer bli mycket intressant.

Jag hoppas se och träffa er alla i Västerås!

 

Niclas Strömqvist

Ordförande SBFF

huvudsponsor

samarbetspartners

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se