Swedish Bodybuilding & fitness federation

Årsmöte

Ledaren maj 2017

Ordförande Niclas Strömqvist

 

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundets årsmöte avhölls den 11 mars 2017 på hotell Park Inn i Solna. Ett rekordstort antal personer närvarade under mötet både i form av styrelse, valberedning, ombud samt åhörare. Totalt var 16 distrikt representerade, vilka gavs 36 stycken röster.

 

Efter votering beslutade årsmötet att enas om följande styrelse för SBFF fram till 2018:

 

Ordförande: Niclas Strömqvist

 

Ledamöter vilkas positioner valdes under det konstituerande mötet:

Vice Ordförande: Reino Strand

Kassör: Kenneth Johansson

Sekreterarare: Aron Persson

Ledamot: Jonni Durlind

Ledamot: Susanne Johansson

Ledamot: Helena Hjorth

 

Därtill invaldes två stycken suppleanter samt valberedning under årsmötet.

Suppleant 1: Rachid Misk

Suppleant 2: Evalinda Aarvag

 

Valberedning

Ordförande: Carina Isaksson

Ledamot: Kenneth Willström

Ledamot: Göran Nilsson

 

Det kan konstateras att det skett stora och ganska omvälvande förändringar inom styrelsen där en stor del av tidigare sittande styrelse och även valberedningens förslag blev nedröstat med relativt stor majoritet. Detta kan givetvis tolkas på lite olika sätt och det finns givetvis flertalet olika anledningar till detta. Som sittande ordförande tar jag detta till mig och kan konstatera att vi har ett stort arbete framför oss.

 

I stora och dramatiska skiften krävs dynamik, sammanhållning, demokratiska principer, klokskap samt delaktighet och förståelse för verksamheten och uppdraget. Jag känner mig säker på att detta är något vi kommer uppnå. Nu är arbetet igång och vi sätter de mest prioriterade frågorna i fokus. Några av dessa är som följer:

 

Uppdatering av stagar och reglementen

Kommunikation och information

Hantering av licenser

Utbildning

Därtill sedvanligt arbete med förbättringar inom samtliga områden, strategiarbete och utvecklande av våra grenar samt sporten i helhet. Icke att förglömma det Super-SM som går av stapeln i Västerås under hösten.

 

Niclas Strömqvist, Ordförande SBFF

 

Nya styrelsen 2017

 

foto: GYM621

huvudsponsor

samarbetspartners

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se