Regler med ny design och överstättning till svenska hittar du på vår nya hemsida

 

 

Swedish Bodybuilding & fitness federation

Hur gör man då

Ledaren augusti 2017

Marknadskommittén SBFF

 

Ordföranden Niclas Strömqvist har denna månad överlåtit till oss i marknadskommittén att uppdatera er kring våra specifika verksamheter. Marknadskommittén består av Susanne Johansson, Magnus Branzén, Jonni Durlind och Tobba Mark.

 

Till en början efter årsmötet kändes det som helt ny inom förbundets verksamhet osäkert hur saker skulle hanteras och vilka saker som olika grupper och kommittéer hade hand om. Det var mycket att sätta sig in i samt diskutera gemensamt kring. Det som snabbt stod klart var att majoriteten av vår tid skulle komma att läggas på Svenska Mästerskapen samt efterlängtade uppdateringar av projekt, verktyg och funktioner. Därtill en förbättrad kommunikationen utåt om dessa event och uppdateringar.

 

När vi blivit varmare i rollerna så blev det enklare, de som var mest lämpade för en uppgift och/eller hade intresse för den tog huvudansvaret och återrapporterade dels till kommittén och dels till styrelsemötena. Möjligheten fanns alltid att ta få de övrigas andras synpunkter eller assistans då det behövs.

 

De med större kontaktnät och erfarenheter av förhandlingar tog hand om samtalen med externa partners och medarbetare, de som har bakgrund inom design- och webbproduktion tog hand om trycksakers och sajters framställan och utformning, de med erfarenhet av formalia och formuleringar tog sig an bearbetning och uppdatering av stadgar, et cetera et cetera. När det behövs expertkunskap – såsom i den nya översättningen av IFBB:s reglementen för de olika grenarna i sin helhet från engelska till svenska – anlitas den mest lämpade för detta jobb.

 

Hur gör man då som ny inom förbundet för att hantera en åtagen uppgift, utgår man från precis vad som gjorts tidigare eller går man sin egen väg och hittar de lösningar man tycker uppdraget kräver?

 

Lite av bägge faktiskt. Man lyssnar in vad som gjorts tidigare av mer erfarna personer, och fortsätter på utstakat spår där det är lämpligt. Där man ser en eller flera möjligheter att utveckla tar man stafettpinnen och joggar (eller spurtar) med den. Att få ansvar och möjlighet att påverka är både roligt och utvecklande, det man får tillbaks är nämligen mycket mer tillbaks än de många långa timmar som spenderas på uppgifterna.

 

Här är en förhandstitt på den responsiva designen av förbundets nya webbplats. Den visuella ytan utåt döljer en komplett genomgång och renovering av struktur, texter, licenshantering, administration och tekniska lösningar.

 

När du läser det här är det en dryg månad kvar till det stora tredagarseventet många har arbetat intensivt med. Förbundet och de olika kommittéerna lägger nu i en extra växel för att ska bli en trevlig helg för alla tävlande, besökare och utställare på Bombardier Arena. Vi ses väl där?

huvudsponsor

samarbetspartners

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se