Tävla i par, Jonny och Lisbeth Grape  har gjor det med framgång

 

foto: GYM621

 

Swedish Bodybuilding & fitness federation

Nu jobbar vi hårt

Ledaren juni 2017

Ordförande Niclas Strömqvist

 

Det är bråda tider för förbundsstyrelsen med mycket arbete framgent. Prioriteringar och hårt jobb är det som gäller.

 

 Engagemanget och drivet både inom styrelsen och runtomkring är större än på länge vilket bådar gott för ett väl genomfört arbete.

 

Några stora avgörande beslut är fattade:

 

Licenshanteringen får ett helt nytt system, vilket kommer vara till gagn för våra tävlande och föreningar, med förenklad administration och tekniska lösningar.

Hemsidan uppdateras och ges en ny informativ struktur.

Stadgar och reglementen ska uppdateras och anpassas efter verksamheten.

Vidare intensifieras arbetet med SM och kraft läggs vid att återfå den status ett SM bör ha. Vi kommer hålla detta evenemang på en ny anläggning – Bombardier Arena i Västerås – under tre dagar med start den 29/9 då veteranklasserna avgörs.

 

Svar på en fråga som återkommer gällande partävling; för att tävla i par gäller att bägge tidigare någon gång tävlat i en SBFF-sanktionerad tävling (undantaget Alströmer- och Tammerpokalen) i Bodyfitness, Classic Bodybuilding, Women’s Physique eller Bodybuilding.

 

De nya disciplinerna Women’s Wellness Fitness samt Games Classic Bodybuilding kommer under året utvärderas innan de eventuellt implementeras under nästkommande år (2018).

 

Beslut har fattats gällande landslagsuppdrag: Som uttagen landslagsatlet fokuserar man på landslagsuppdraget och därmed tillåts man ej tävla på andra tävlingar mellan uttagning och landslagstävlingen. Detta beslut träder i kraft efter EM 2017.

 

Jag vill med stor glädje och stolthet presentera vår huvudsponsor GYMGROSSISTEN jämte våra samarbetspartner Delta Nutrition och MM Sports. När detta skrivs finns även andra intresserade och jag vill här nämna Swedish Supplements som önskade delaktighet men på grund av missförstånd ej kommit med i skrivande stund. Förhoppningsvis har vi dock kommit fram till en bra lösning när du läser detta.

 

Niclas Strömqvist, Ordförande SBFF

huvudsponsor

samarbetspartners

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se