Swedish Bodybuilding & fitness federation

Carina  Danielsson ordförande i Domarkommitten

Foto: GYM621

 

Domarkommittén

 

Ordförande Carina Danielsson

 

När det skall avgöras är det viktigt att det blir rätt.

 

SBFF:s domarkommitté arbetar med nyrekrytering av domare samt uttagningar av domare till alla av SBFF sanktionerade tävlingar. Kommittén föreslår också till vilka domare som kan eller är aktuella för internationella uppdrag.

 

Du som är intresserad av att utbilda dig och bli en del av sekretariatet eller domarkåren kan höra av dig till SBFF:s domarkommitté för mer information.

 

 

Intresseanmälan är nu stängd, SBFF kan inte ta emot fler förfrågningar

 

Till sidan om utbildning

 

Jag är domare/provdomare och skall betala min licens 2019

Jag arbetar i sekritariatet och skall betala min medlemsavgift

 

 

Domarkommitten

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se