Swedish Bodybuilding & fitness federation

Årsmöte

 

 

 

Under årsmötet 2018 antogs några extra viktiga punkter. Svenska Kropps Kulturförbundet byter namn till
Svenska Bodybuilding och Fitnessförbundet.

Nya Stadgar och ett nytt dokument för Reglemente om Bestraffningar.

 

Det är ni i ert distrikt och endast ni som utser ert ombud

 

Förbundets regionala organ, är antingen distriktsförbund eller, där Förbundet inte upprättat sådant, ombudsman som utses av Förbundet efter samråd med distriktets medlemsföreningar.

 

Ni i distrikten avgör vem ni vill skicka till Årsmötet. Några krav som måste uppfyllas enligt stadgarna.

 

Föreningar anslutna till SBFF under 2108 har rösträtt och mandat att utse sitt ombud. Du behöver inte ha en egen förening endast varit medlem i den föreningen.

 

Du behöver inte inneha tävlingslicens eller domarlicens. Du skall ha varit medlem i den förening du representerar inga andra krav finns.

 

Som ombud skall du kunna verifiera att just du fått mandat. Det gör du genom att skriftlig lämna in en bilaga eller genom mail från berörda föreningar.

 

huvudsponsor

samarbetspartners

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

c/oNiclas Strömqvist

Rostorpsvägen 16

572 50 Oskarshamn

E-post: niclas@ifbbsweden.se