Swedish Bodybuilding & fitness federation

Årsmöte 9 mars 10.00 Scandic Alvik

 

 

 

Det är ni i ert distrikt och endast ni som utser ert ombud

 

Förbundets regionala organ, är antingen distriktsförbund eller, där Förbundet inte upprättat sådant, ombudsman som utses av Förbundet efter samråd med distriktets medlemsföreningar.

 

Ni i distrikten avgör vem ni vill skicka till Årsmötet. Några krav som måste uppfyllas enligt stadgarna.

 

Föreningar anslutna till SBFF under 2108 har rösträtt och mandat att utse sitt ombud. Du behöver inte ha en egen förening endast varit medlem i den föreningen.

 

Du behöver inte inneha tävlingslicens eller domarlicens. Du skall ha varit medlem i den förening du representerar inga andra krav finns.

 

Som ombud skall du kunna verifiera att just du fått mandat. Det gör du genom att skriftlig lämna in en bilaga eller genom mail från berörda föreningar.

 

huvudsponsor

samarbetspartners

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se