Swedish Bodybuilding & fitness federation

Årsmöte 2020 7 mars

Scandic Alvik 10.00

 

 

 

Det är ni i ert distrikt och endast ni som utser ert ombud

 

Förbundets regionala organ, är antingen distriktsförbund eller, där Förbundet inte upprättat sådant, ombudsman som utses av Förbundet efter samråd med distriktets medlemsföreningar.

 

Ni i distrikten avgör vem ni vill skicka till Årsmötet. Några krav som måste uppfyllas enligt stadgarna.

 

Föreningar anslutna till SBFF under 2109 har rösträtt och mandat att utse sitt ombud. Du behöver inte ha en egen förening endast varit medlem i den föreningen.

 

Du behöver inte inneha tävlingslicens eller domarlicens. Du skall ha varit medlem i den förening du representerar inga andra krav finns.

 

Som ombud skall du kunna verifiera att just du fått mandat. Det gör du genom att skriftlig lämna in en bilaga eller genom mail från berörda föreningar.

 

Förbundet står inte för resor eller hotellkostnader.

 

 

______________________________________

 

Viktiga länkar

 

Anmälan för distriktsombud

 

Jag är kommittémedlem och anmäler min  närvaro här

 

Stadgar

 

Reglemente om Bestraffningar

 

Lämna in en motion stängd 15 jan

 

Verksamhetsberättelse 2020

 

Inlämnade propositioner och motioner till årsmötet  2020

 

Årsmötesprotokoll 2019

 

Årsmötesprotokoll 2020

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se