Swedish Bodybuilding & fitness federation

Årsmöte 2020

 

 

 

Det är ni i ert distrikt och endast ni som utser ert ombud

 

Förbundets regionala organ, är antingen distriktsförbund eller, där Förbundet inte upprättat sådant, ombudsman som utses av Förbundet efter samråd med distriktets medlemsföreningar.

 

Ni i distrikten avgör vem ni vill skicka till Årsmötet. Några krav som måste uppfyllas enligt stadgarna.

 

Föreningar anslutna till SBFF under 2108 har rösträtt och mandat att utse sitt ombud. Du behöver inte ha en egen förening endast varit medlem i den föreningen.

 

Du behöver inte inneha tävlingslicens eller domarlicens. Du skall ha varit medlem i den förening du representerar inga andra krav finns.

 

Som ombud skall du kunna verifiera att just du fått mandat. Det gör du genom att skriftlig lämna in en bilaga eller genom mail från berörda föreningar.

 

För er som anmält er i tid och på rätt sätt står förbundet för resekostnad, men endast om ni valt det billigaste färdsättet.

 

 

______________________________________

 

Viktiga länkar

 

Anmälan för distriktsombud stängd

 

Jag är kommittémedlem och anmäler min  närvaro här

 

Stadgar

 

Reglemente om Bestraffningar

 

Lämna in en motion

 

Verksamhetsberättelse 2019

 

Inlämnade propositioner och motioner till årsmötet  2019

 

Årsmötesprotokoll 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet

 

info@ifbbsweden.se